Numerologische mandala.

Een numerologische mandala wordt gemaakt aan de hand van een datum. Dit kan zijn van een geboortedag, sterfdag, trouwdag of iedere andere belangrijke dag.

Getallen spelen een belangrijke rol in ons leven op verschillende gebieden. Zo is onze geboortedag bijvoorbeeld niet toevallig. De getallen in de geboortedag geven, numerologisch uitgewerkt , informatie over onszelf. Zij vormen als het ware een soort blauwdruk van onszelf.

In de numerologie kun je aan de hand van jouw persoonlijke getallen inzicht krijgen in de diverse facetten van jouw leven. Al die getallen kun je vertalen in vorm en kleur. Uit deze vormen en kleuren ontstaat dan een numerologische mandala.De mandala wordt afgesloten met het levensgetal . Dat is het getal dat ontstaat als je alle getallen bij elkaar optelt.  

Op verzoek maak ik numerologische mandala's waarin zo'n speciale datum is  verwerkt. Een bijzonder cadeau voor geboorte, jubileum of als herinnering aan een sterfdag of elke andere belangrijke datum. Voor voorbeelden van numerologische mandala's verwijs ik naar enkele voorbeelden in de galerie. Ze zijn  gemaakt met kleurpotlood.

Prijzen op aanvraag.

 

Numerological mandala.

A numerological mandala is made on the basis of a date. This can be from a birthday, death day, wedding day or any other important day.

Numbers play an important role in our lives in different areas. For example, our birthday is not accidental. The numbers in the birth day give, numerically detailed, information about ourselves. They form, as it were, a kind of blueprint of ourselves.

In numerology you can gain insight into the various facets of your life on the basis of your personal numbers. You can translate all these numbers into shape and color. From these forms and colors a numerological mandala is then created. The mandala is concluded with the number of lives. That is the number that arises when you add up all the numbers.

On request I make numerological mandalas in which such a special date is processed. A special gift for birth, anniversary or as a reminder of a death day or any other important date. For examples of numerological mandalas, I refer to some examples in the gallery. They are made with colored pencil.

Prices on request.